La Maison des Sœurs Macarons

Hier worden ze verkocht: de enige echte macarons, zoals ze ruim 200 jaar geleden al door de benedictijnse nonnen Marguerite Gaillot en Mairie-Elisabeth Morlot werden gebakken. Nadat hun klooster in 1792 werd opgeheven, moesten zij zelf in hun levensonderhoud proberen te voorzien. Gelukkig waren de zusters zo slim om het beproefde kloosterrecept van hun macarons mee te nemen. Het duurde niet lang of hun specialiteit was zó populair dat deze algauw het predicaat ‘Maracons de Nancy’ kreeg.

Hun recept is nog altijd geheim. De enige die het kent is Nicolas Génot, de eigenaar van La Maison des Sœurs Macarons. Als hij zijn winkel ooit van de hand doet, wordt er meteen een juridische procedure opgestart om de geheimhouding te waarborgen en alleen zijn opvolger het alleenrecht te verlenen.

Andere bakkerijen